Avís legal / Nota legalEl present avís legal recull les condicions generals que regeixen l´accés a www.firaamposta.cat, del qual és titular l´Ajuntament d´Amposta, amb CIF P4301400J, i domicili a la Pl. Espanya, 3-4, d´Amposta, amb codi postal 43870.  

L´ús d´aquests llocs web, que l´Ajuntament d´Amposta ofereix per a facilitar l´accés públic a la informació de la que disposa, així com proporcionar serveis i tràmits dintre del seu àmbit d´actuació, implica l´expressa i plena acceptació d´aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en que l´usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets que es proporcionen en aquest.

Protecció de dades de caràcter personal

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d´aquest lloc web està subjecta a l´establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra normativa aplicable, tal i com es disposa a l´apartat de Política de Privacitat.

Condicions d´ús

L´accés als llocs web de l´Ajuntament d´Amposta, així con l´ús que es pugui fer de la informació que contenen, són responsabilitat exclusiva de l´usuari. L´usuari s´obliga a accedir als llocs web i a usar els seus continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a fer ús de la informació i/o serveis oferts amb conformitat amb la normativa vigent a cada moment.

L´Ajuntament d´Amposta no es fa responsable en cap cas de l´ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer dels llocs web o dels seus continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d´aquest ús, inclosos els danys informàtics o virus. L´Ajuntament d´Amposta exclou qualsevol responsabilitat per qualsevol dany o perjudici al software o hardware de l´usuari que poguessin derivar-se de l´accés a aquests llocs web, així com el seu ús, transmissió, difusió, emmagatzemament de la informació o aplicacions contingudes en aquesta.

L´Ajuntament d´Amposta podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d´avís previ, les modificacions i actualitzacions necessàries sobre la informació continguda als seus llocs web. El funcionament d´aquests està sent constantment revisat amb l´objecte que funcionin correctament els 365 dies de l´any. Tot i així no es descarta la possibilitat que existeixin errors de programació o que ocorrin causes de força major, catàstrofes naturals o circumstàncies similars que facin impossible, en un moment donat, l´accés als llocs web. L´Ajuntament d´Amposta invertirà tots els esforços possibles per a evitar errors i, si s´escau, reparar-los o actualitzar-los com més aviat possible, excloent tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats per les interrupcions o errades temporals en l´accés a aquests.

Amb la fi de millorar les prestacions dels seus llocs web, l´Ajuntament d´Amposta es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l´usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis d´aquests, de forma unilateral.

També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d´ús així com qualsevol de les altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat

L´Ajuntament d´Amposta no es responsabilitza de les eventuals errades tipogràfiques, formals o numèriques que pugui contenir els seus llocs web, ni de la exactitud de la informació continguda en aquests.

Els enllaços continguts als llocs web de l´Ajuntament d´Amposta poden dirigir a pàgines web de tercers sobre les quals aquest no exerceix cap control. L´Ajuntament d´Amposta no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer a aquests llocs web externs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i en conseqüència no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se, no implicant relació alguna entre L´Ajuntament d´Amposta i les persones o entitats titulars d´aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin allotjats.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb els presents llocs web o de les activitats que s´hi desenvolupin, serà d´aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals d´Amposta.


 

Ajuntament d´Amposta (Fira Amposta) · Recinte Firal Terres de l´Ebre · C. Sebastià Juan Arbó, s/n

Tel. 977 701 739 · Fax 977 701 650 · fira@amposta.cat

Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies